Comunicat încheiere proiect PROWEB

Investește în oameni!
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 1 „Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere”
Domeniul major de intervenție 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane în educație și formare profesională”
Titlul proiectului: „Rețea de formare continuă a cadrelor didactice pentru a utiliza multimedia, instrumentația virtuală și web 2.0 în aria curriculară Matematică și științe ale naturii (ProWeb)”
Beneficiar: Universitatea Valahia din Târgoviște
Contract POS DRU/157/1.3/S/141587

Data: 30.10.2015

Comunicat de presă

– Încheiere proiect ProWeb –

Universitatea Valahia din Târgovişte, în parteneriat Universitatea “Ovidus” din Constanţa, Universitatea “Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu şi Universitatea “Ştefan cel Mare” Suceava, anunţă finalizarea proiectului POS DRU/157/1.3/S/141587 – “Reţea de formare continua a cadrelor didactice pentru a utiliza multimedia, instrumentaţia virtuală şi web 2.0 în aria curriculară Matematică şi ştiinţe ale naturii (ProWeb)”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Proiectul a fost implementat pe o perioadă de 18 luni, începând cu 1.05.2014. Grupul ţintă vizat a constat dintr-un număr de 850 de cadre didactice preuniversitare din aria curriculară matematică şi ştiinţele naturii din 28 de judeţe.

Valoarea totală a proiectului este de 5.845.359,05 RON, din care 5.727.867,33 asistenţă financiară nerambursabilă.

Obiectivul general al proiectului a fost îmbunătățirea formării continue a cadrelor didactice din grupul țintă prin dezvoltarea și implementarea de instrumente didactice inovative la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare.

Activitățile proiectului au contribuit la atingerea obiectivelor specifice Axei Prioritare 1 şi domeniului major de intervenție 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare”. Membrii grupului țină au beneficiat de două programe de formare gratuite, acreditate cu 44 de credite profesionale (1) Abordări moderne în didactica matematicii şi ştiinţelor naturii şi (2) E-educaţie în cadrul ariei curriculare matematică şi ştiinţe ale naturii. În cadrul proiectului s-au desfășurat activităţi de promovare şi diseminare, organizarea de workshop-uri şi seminarii, realizarea unui portal informatic şi a unei reţele virtuale pentru formarea continuă a cadrelor didactice.

Conferinţa de încheiere a proiectului va avea loc în data de 31.10.2015, ora 10:00, în Amfiteatrul 102, Corpul A, din Campusul universitar al Universităţii “Valahia” din Târgovişte, str. Aleea Sinaia nr. 13, Târgovişte, jud Dâmboviţa.

Contact: Conf.dr.ing. Iulian Brezeanu – Manager proiect; Şl.dr.ing. Lucia Pascale – Asistent Manager; Aleea Sinaia, Nr. 13, 130004, Târgovişte, Dâmboviţa, Tel: 0724.36.10.01, Email: iulian.brezeanu@gmail.com, lucia.p2005@gmail.com