Comunicat Proweb evaluare


Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională”
Titlul proiectului: „Reţea de formare continuă a cadrelor didactice pentru a utiliza multimedia, instrumentaţia virtuală şi web 2.0 în aria curriculară Matematică şi ştiinţe ale naturii (ProWeb)”
Beneficiar: Universitatea Valahia din Târgovişte
Contract POS DRU/157/1.3/S/141587

 

Data: 27 aprilie 2015

Comunicat de presă

– Evaluarea în cadrul programului de formare ProWeb –

Universitatea Valahia din Târgoviște anunță începerea, în luna mai, 2015, a etapei de evaluare pe disciplină, urmată în lunile iunie-iulie, 2015, de evaluarea finală a cursanților din județele Dâmbovița, Teleorman, Ilfov, Prahova, Argeș, Giurgiu, Buzău, Ialomița, Călărași și Brăila, înscriși la programul de formare ProWeb.

Programul gratuit de formare ProWeb, acreditat cu 50 de credite profesionale, include două module, fiecare cu câte două discipline: modulul M.1 Abordări moderne în didactica matematicii şi ştiinţelor naturii cu disciplinele D.1.1. Fundamente psihopedagogice ale utilizării TIC în formarea continuă a cadrelor didactice din aria curriculară Matematică şi științe ale naturii, D.1.2. Tehnologii şi aplicaţii multimedia şi hypermedia în educația modernă şi modulul M.2 E-educaţie în cadrul ariei curriculare matematică şi ştiinţe ale naturii cu disciplinele D.2.1. Aplicații educaţionale ale web 2.0 în aria curriculară Matematică şi științe ale naturii, D.2.2. Instrumentaţie virtuală şi software educațional.

Activitatea de formare s-a desfășurat în locațiile acreditate din județele Dâmbovița, Teleorman, Ilfov, Prahova, Argeș, Giurgiu, Buzău, Ialomița, Călărași și Brăila în perioada decembrie 2014 – aprilie 2015.

Evaluarea pe disciplină se va realiza pe baza calificativelor obținute de cursanți la temele prevăzute în cadrul celor patru discipline, încărcate pe platforma Moodle. Evaluarea finală se va realiza la locațiile de formare acreditate, în județele mai sus menționate, pe baza portofoliilor prezentate de cursanți, conform fișei disciplinelor.

Programul de formare ProWeb e organizat în cadrul proiectului “Rețea de formare continuă a cadrelor didactice pentru a utiliza multimedia, instrumentația virtuală și web 2.0 în aria curriculară Matematică și științe ale naturii (ProWeb)”.

Proiectul ProWeb, POS DRU/157/1.3/S/141587, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, e derulat de Universitatea Valahia din Târgoviște, în parteneriat cu Universitatea “Ovidus” din Constanța, Universitatea “Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu şi Universitatea “Ștefan cel Mare” Suceava.

Proiectul e implementat pe o perioadă de 18 luni, începând cu 1.05.2014. Grupul ţintă este constituit dintr-un număr de 850 de cadre didactice preuniversitare din aria curriculară matematică şi ştiinţele naturii din 28 de judeţe.

Valoarea totală a proiectului este de 5.845.359,05 RON, din care 5.727.867,33 asistenţă financiară nerambursabilă.

Contact: Conf.dr.ing. Iulian Brezeanu – Manager proiect; Şl.dr.ing. Lucia Pascale – Asistent Manager; Bd. Carol I, Nr. 2, 130024, Târgovişte, Dâmboviţa, Tel: 0724.36.10.01, Fax: 0245-21.76.83, Email: iulian.brezeanu@gmail.com, lucia.p2005@gmail.com