Comunicat Eduweb – înscrieri curs IVDIEE

Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.2 „Calitate în învăţământul superior”
Titlul proiectului: „Noi competenţe privind utilizarea aplicaţiilor multimedia, web 2.0 şi a instrumentaţiei virtuale – o garanţie a calităţii calificărilor universitare (EduWeb)”
Beneficiar: Universitatea Valahia din Târgovişte
Contract POS DRU/156/1.2/G/137464

Data: 27.01.2015

Comunicat de presă

– Anunţ înscriere curs –

În cadrul proiectului “Noi competenţe privind utilizarea aplicaţiilor multimedia, web 2.0 şi a instrumentaţiei virtuale – o garanţie a calităţii calificărilor universitare (EduWeb), Universitatea Valahia din Târgoviște organizează cursul de Instrumentatie Virtuală în Domeniul Ingineriei Electrice și Electronice, prin proiectul POS DRU/156/1.2/G/137464, cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Regional Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, domeniul major de intervenţie 1.2 „Calitate în învăţământul superior”

Cursul se adresează studenților din ciclul master de la Facultatea de Inginerie Electrică, Electronică și Tehnologia Informației. Studenții masteranzi selectați în grupul țintă se vor familiariza cu tehnicile de utilizare a aplicațiilor de instrumentație virtuală în cercetarea experimentală și simularea proceselor.

Înscrierile vor avea loc începând cu data de 2 februarie 2015, ora 9:00, în corpul A, la sala 106, din campusul Universității Valahia din Târgoviște, Str. Aleea Sinaia, nr. 13, Targoviste, 130004, Dâmbovița.

Pentru informații suplimentare:

Contact:
Conf.dr.ing. Iulian Brezeanu – Manager proiect
Ing. Coman Sorin – secretar
Str. Aleea Sinaia, nr. 13, Targoviste, 130004, Dâmbovița
Email: iulian.brezeanu@gmail.com, coman_s@yahoo.com
http://eduweb.ssai.valahia.ro/