Anunţ


Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Investeşte în oameni!

15 iulie 2014

În atenţia cadrelor didactice preuniversitare

din învăţământul primar şi aria curriculară matematică şi ştiinţele naturii

 

Universitatea Valahia din Târgovişte anunţă începerea activităţilor proiectului POS DRU/157/1.3/S/141587, cu titlul “Reţea de formare continuă a cadrelor didactice pentru a utiliza multimedia, instrumentaţia virtuală şi web 2.0 în aria curriculară Matematică şi ştiinţe ale naturii – ProWeb”.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea formării continue a cadrelor didactice preuniversitare din aria curriculară matematică şi ştiinţele naturii (fizică, chimie, biologie) prin conceperea şi implementarea de instrumente didactice inovative la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare.

În cadrul proiectului ProWeb vor fi dezvoltate şi acreditate două programe de formare profesională continuă ce se vor desfăşura pe parcursul anului şcolar 2014-2015, având următoarea structură:

Program de formare 1. Abordări moderne în didactica ariei curriculare „Matematică şi ştiinţe ale naturii” (89 ore – din care: 26 ore curs, 54 ore activităţi practice, 9 ore evaluare; 25 credite)

Disciplina Nr. ore (c+ap+e) Evaluare Nr. credite
Fundamente psihopedagogice ale utilizării TIC în formarea continuă a cadrelor didactice din aria curriculară Matematică şi ştiințe ale naturii 13+27 +3 colocviu 13
Tehnologii şi aplicaţii multimedia şi hypermedia în educaţia modernă 13+27 +3 colocviu 12
Evaluare finală 3 colocviu

 

Program de formare 2. E-educaţie în cadrul ariei curriculare „Matematică şi ştiinţe ale naturii” (89 ore – din care: 26 ore curs, 54 ore activităţi practice, 9 ore evaluare; 25 credite)

Disciplina Nr. ore (c+ap+e) Evaluare Nr. credite
Aplicaţii educaţionale ale web 2.0 în aria curriculară Matematică şi ştiinţe ale naturii 13+27 +3 colocviu 13
Instrumentaţie virtuală şi software educațional 13+27 +3 colocviu 12
Evaluare finală 3 colocviu

 

Contact:

Conf.dr.ing. Iulian Brezeanu – Manager proiect
Şl.dr.ing. Lucia Pascale – Asistent Manager
Bd. Carol I, Nr. 2, 130024, Târgovişte, Dâmboviţa
Tel: 0724.36.10.01, Fax: 0245-21.76.83
Email: iulian.brezeanu@gmail.com, lucia.p2005@gmail.com
http://proweb.ssai.valahia.ro/