Conferinţa de lansare a proiectului ProWeb

POSDRU ProWeb Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni!
11.07.2014/Anunţ lansare proiect

Comunicat de presă

Universitatea Valahia din Târgovişte vă invită să participaţi în data de 15.07.2014, ora 10:00, la conferinţa de lansare a proiectului “Reţea de formare continua a cadrelor didactice pentru a utiliza multimedia, instrumentaţia virtuală şi web 2.0 în aria curriculară Matematică şi ştiinţe ale naturii (ProWeb)”, proiect POS DRU/157/1.3/S/141587, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Proiectul va fi implementat pe o perioadă de 18 luni, începând cu 1.05.2014, de Universitatea Valahia din Târgovişte, în calitate de beneficiar, având ca parteneri Universitatea “Ovidus” din Constanţa, Universitatea “Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu şi Universitatea “Ştefan cel Mare” Suceava. Grupul ţintă este constituit dintr-un număr de 850 de cadre didactice preuniversitare din aria curriculară matematică şi ştiinţele naturii din 28 de judeţe. Valoarea totală a proiectului este de 5.845.359,05 RON, din care 5.727.867,33 asistenţă financiară nerambursabilă. Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea formarii continue a cadrelor didactice din grupul ţintă prin dezvoltarea şi implementarea de instrumente didactice inovative la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare. Activităţile proiectului contribuie la atingerea obiectivelor specifice Axei Prioritare 1 şi domeniului major de intervenţie 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare”. Membrii grupului ţină vor beneficia de un program de formare gratuit, acreditat cu 50 de credite profesionale, format din două module: (1) Abordări moderne în didactica matematicii şi ştiinţelor naturii şi (2) E-educaţie în cadrul ariei curriculare matematică şi ştiinţe ale naturii. Proiectul propune, de asemenea, activităţi de promovare şi diseminare, organizarea de workshop-uri şi seminarii, realizarea unui portal informatic şi a unei reţele virtuale pentru formarea continuă a cadrelor didactice.

Contact: Conf.dr.ing. Iulian Brezeanu – Manager proiect
Şl.dr.ing. Lucia Pascale – Asistent Manager
Bd. Carol I, Nr. 2, 130024, Târgovişte, Dâmboviţa
Tel: 0724.36.10.01, Fax: 0245-21.76.83
Email: iulian.brezeanu@gmail.com, lucia.p2005@gmail.com
Web: http://proweb.ssai.valahia.ro/