Arhive categorie: Nici o categorie

Comunicat încheiere proiect EduWeb

Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.2 „Calitate în învăţământul superior”
Titlul proiectului: „Noi competenţe privind utilizarea aplicaţiilor multimedia, web 2.0 şi a instrumentaţiei virtuale – o garanţie a calităţii calificărilor universitare (EduWeb)”
Beneficiar: Universitatea Valahia din Târgovişte
Contract POS DRU/156/1.2/G/137464

Data: 9.11.2015

Comunicat de presă

– Anunţ încheiere proiect EduWeb-

Universitatea Valahia din Târgovişte, anunță publicul interesat, finalizarea proiectului POS DRU/156/1.2/G/137464, “Noi competenţe privind utilizarea aplicaţiilor multimedia, web 2.0 şi a instrumentaţiei virtuale – o garanţie a calităţii calificărilor universitare (EduWeb)”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Proiectul a fost fi implementat pe o perioadă de 18 luni de Universitatea Valahia din Târgovişte începând cu data de 14.05.2015 şi a avut un grup ţintă format din 300 de studenţi. Valoarea totală a proiectului a fost de 1.319.217,00 RON, din care 1.292.700,74 RON asistenţă financiară nerambursabilă. Activitățile proiectului au contribuit la atingerea obiectivelor specifice Axei Prioritare 1 şi domeniului major de intervenție 1.2 „Calitate în învăţământul superior”.

Obiectivul general al proiectului a fost de a asigura studenţilor oportunităţi extinse de învăţare şi competenţe specifice societăţii informaţionale, prin acreditarea şi ofertarea unui nou program de studii de licenţă şi promovarea în ciclurile de licenţă şi master de cursuri inovative în domeniul utilizării aplicaţiilor multimedia, web 2.0 şi al instrumentaţiei virtuale.

Principalele rezultate ale proiectului sunt:

  • un nou program de studii de licență în domeniul Ingineria Sistemelor (Ingineria Sistemelor Multimedia);
  • un curs nou privind utilizarea instrumentației virtuale pentru studenţii din cadrul a patru programe de master din domeniul ingineriei electrice şi electronice;
  • trei cursuri privind tehnici e-learning pentru studenţii, viitori profesori, care au ales să urmeze fie Modulul Psihopedagogic, nivelul I sau II, fie studiază la programul de licenţă Pedagogia învăţământului primar şi preșcolar;
  • cursul Tehnologii multimedia, reproiectat şi actualizat pentru studenţii de la specializarea Jurnalism;
  • 5 suporturi de curs noi
  • un portal informatic destinat în special desfăşurării activităţilor aplicative de instruire ale studenţilor în domeniul TIC.

Contact:

Conf.dr.ing. Iulian Brezeanu – Manager proiect, Email: iulian.brezeanu@gmail.com

Str. Aleea Sinaia, nr. 13, Targoviste, 130004, Dâmbovița, http://eduweb.ssai.valahia.ro/